Nancy Miller, Phó chủ tịch

Nancy Miller, Vice Chair

Nancy C. Miller, ở Sacramento, là Đối tác tại công ty luật của Renne Sloan Holtzman Sakai LLP. Bà Miller có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều cơ quan nhà nước và khách hàng tư nhân, bao gồm các thành phố, quận, ủy ban thành lập cơ quan địa phương (LAFCO), các quận đặc biệt, cơ quan quyền lực chung, ủy ban giao thông vận tải và hội đồng chính phủ.

Trước khi gia nhập Renne Sloan Holtzman Sakai, bà Miller là Chủ tịch của Miller & Owen, một công ty luật Sacramento cung cấp các dịch vụ pháp lý trên khắp California. Bà Miller cũng từng là Giáo sư Luật phụ tá tại Đại học Thái Bình Dương, Trường Luật McGeorge và hiện đang phục vụ trong Hội đồng Thống đốc của Đại học California, Cao đẳng Luật Hastings ở San Francisco.

Cô Miller cũng phục vụ trong Ban Giám đốc của cả Đài Truyền hình Công cộng KVIE và Thư viện Tư pháp Liên bang Sacramento và Trung tâm Học tập.

Do Thống đốc bổ nhiệm.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.