Henry Perea, Thành viên Hội đồng quản trị

Henry PereaHenry Perea là cư dân lâu năm của Fresno, California. Ông đã trải qua 23 năm phục vụ dân cử ở trung tâm Thung lũng Trung tâm của bang. Ông phục vụ trong Hội đồng Giáo dục Quận Fresno, Hội đồng Thành phố Fresno và là thành viên của Ban Giám sát Quận Fresno.

Ông Perea đã có 30 năm làm chuyên gia quản lý nguồn nhân lực và hai năm làm Giáo sư phụ trợ tại Đại học Fresno Pacific. Ông đã có 15 năm làm Sĩ quan Dự bị Cảnh sát Fresno và từng là thành viên hội đồng quản trị của Hệ thống Dịch vụ Tuyển chọn Hoa Kỳ. Ông được Thượng viện Tiểu bang bổ nhiệm vào năm 2019 làm thành viên hội đồng quản trị của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California.

Ông Perea có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội tại Đại học Bang California, Fresno và bằng Thạc sĩ Quản lý Y tế tại Đại học Nam California.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.