James C. Ghielmetti, Thành viên Hội đồng quản trị

James GhielmettiJames C. Ghielmetti là Giám đốc điều hành của Signature Homes, Inc., công ty xây dựng và phát triển đất ở Bắc California, có trụ sở chính tại Pleasanton, California mà ông thành lập năm 1983. Signature nổi tiếng khắp các vùng Bay Area và Sacramento lớn hơn vì sự đa dạng của nó cung cấp sản phẩm bao gồm khu dân cư, khu hỗn hợp, khu thương mại và các cộng đồng được quy hoạch tổng thể.

Ông Ghielmetti tập trung vào các vấn đề giao thông vận tải địa phương bằng cách làm chủ tịch Ủy ban Vận tải của Hội đồng Kinh doanh Tri-Valley, phục vụ trong Ủy ban Phát triển Kế hoạch Chi tiêu của Cơ quan Vận tải Hạt Alameda, và Các Giải pháp về Lãnh đạo Liên minh Sunol.

Năm 2000, ông Ghielmetti phục vụ trong Ủy ban Thống đốc cho Thế kỷ 21, một nhóm chịu trách nhiệm phát triển một kế hoạch chi tiết cho California nhằm giải quyết các vấn đề về giao thông, nhà ở, môi trường và các vấn đề khác của Thế kỷ 21.

Ông Ghielmetti phục vụ trong Ủy ban Giao thông Vận tải California từ năm 2003 đến năm 2018. Ông giữ chức Phó Chủ tịch từ ngày 1 tháng 3 năm 2006 đến ngày 28 tháng 2 năm 2007 và từ ngày 1 tháng 3 năm 2011 đến ngày 28 tháng 2 năm 2013 Ông giữ chức Chủ tịch từ ngày 1 tháng 3 năm 2007 đến hết 28 tháng 2 năm 2008 và 1 tháng 3 năm 2013 đến 28 tháng 2 năm 2014.

Ông Ghielmetti phục vụ trong Liên minh Nhà ở California, một nhóm vận động xây dựng nhà mới, do ông đồng sáng lập vào năm 2017, ủng hộ các cải cách lập pháp và quy định nhằm tăng cường cơ hội nhà ở cho tất cả người dân California.

Ông Ghielmetti hiện là thành viên Ban Cố vấn Chính sách cho Trung tâm Kinh tế Đô thị và Bất động sản Fisher tại Đại học California, Berkeley.

Ông Ghielmetti tốt nghiệp Đại học Denver. Ông hiện đang sống ở San Francisco với vợ của mình, Laurie.

Do Thống đốc bổ nhiệm.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.