Thông tin chung

Có rất nhiều cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia vào việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và cuối cùng là vận hành dự án đường sắt cao tốc của California. Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm cơ hội ký hợp đồng hoặc một nhà thầu lớn có thắc mắc về việc kinh doanh với Bang California, luôn có cơ hội để tham gia.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.