Đường sắt cao tốc ở California

Đường sắt cao tốc California sẽ kết nối các vùng lớn của bang, góp phần phát triển kinh tế và môi trường sạch hơn, tạo việc làm và bảo tồn các vùng đất nông nghiệp và được bảo vệ. The system will run from San Francisco to the Los Angeles basin in under three hours at speeds capable of over 200 miles per hour. The system will eventually extend to Sacramento and San Diego, totaling 800 miles with up to 24 stations. Ngoài ra, Cơ quan đang làm việc với các đối tác trong khu vực để thực hiện kế hoạch hiện đại hóa đường sắt trên toàn tiểu bang, sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào các tuyến đường sắt địa phương và khu vực để đáp ứng nhu cầu vận tải trong thế kỷ 21 của tiểu bang.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.