Điểm nổi bật từ Chương 5:

Cơ sở hạ tầng bền vững

  • Chúng tôi đã chuyển khoảng 95 phần trăm (302.961 tấn) tất cả rác thải, bao gồm 118.381 tấn được tái chế, 87.332 tấn được tái sử dụng, 11.740 tấn được làm phân trộn và 85.508 tấn được dự trữ trong toàn bộ khung thời gian xây dựng của chúng tôi.
  • Hồ sơ an toàn của chúng tôi vào năm 2022 cho thấy tỷ lệ thương tích thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn của tiểu bang.
  • Chúng tôi đã tài trợ $2 triệu để trồng cây đô thị ở các cộng đồng khó khăn gần đường sắt cao tốc.
  • Thống đốc Gavin Newsom đã ký gói khí hậu dành $3,7 tỷ USD cho khả năng phục hồi khí hậu, bao gồm cả tình trạng nắng nóng cực độ và mực nước biển dâng vào tháng 9 năm 2021.
  • Hợp đồng thiết kế nhà ga mới của chúng tôi bao gồm các yêu cầu về Phòng chống Tội phạm Thông qua Thiết kế Môi trường (CPTED), nhằm nâng cao tính an toàn.
  • Vào năm 2023, chúng tôi đã tuân thủ Đạo luật Mua Sạch California, quy định cụ thể việc sử dụng tờ khai sản phẩm môi trường (EPD) cho vật liệu xây dựng.
  • Chúng tôi tiếp tục phân tích chuỗi cung ứng vật liệu của mình để hiểu ảnh hưởng của chúng đối với dấu ấn vòng đời của dự án.

Cầu cạn sông San Joaquin từng đoạt giải thưởng

Hoạt động trồng cây do chính quyền chỉ đạo giúp bù đắp lượng khí thải carbon từ việc xây dựng đường sắt cao tốc

Tiến độ tại cầu cạn Hanford

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.