Điểm nổi bật từ Chương 4

Tài nguyên thiên nhiên

  • Vào đầu năm 2022, chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận nhất trí cho đoạn đường từ San José đến Merced dài 90 dặm, đánh dấu việc hoàn thành giải phóng mặt bằng môi trường cho gần 400 dặm trong hệ thống đường sắt cao tốc Giai đoạn 1 dài 500 dặm của chúng tôi.
  • Chúng tôi đã bảo tồn và khôi phục thành công hơn 4.400 mẫu môi trường sống và bảo tồn hơn 3.190 mẫu đất nông nghiệp thông qua việc mua lại quyền sử dụng đất bảo tồn nông nghiệp.
  • Thông qua việc tham gia Chương trình Bảo tồn Đất Nông nghiệp California (CFCP), chúng tôi cam kết bảo tồn ít nhất một mẫu đất nông nghiệp cho mỗi mẫu đất được chuyển đổi sang mục đích sử dụng cho phương tiện giao thông.
  • Mặc dù mức độ hoạt động xây dựng tăng 38% nhưng chúng tôi đã giảm được 12% lượng nước sử dụng trong xây dựng vào năm 2022 so với năm 2021.
  • Chúng tôi đã bảo tồn và khôi phục 4.400 mẫu môi trường sống, tập trung vào các khu vực lân cận khu bảo tồn, hành lang di chuyển của động vật hoang dã và môi trường sống cho các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Cho đến nay, chúng tôi đã bảo vệ 3.190 mẫu đất nông nghiệp thông qua các biện pháp bảo tồn, tập trung vào việc bù đắp các tác động lên đất nông nghiệp thông qua Chương trình Giảm nhẹ Đất Nông nghiệp (ALMP).

Sông Tule ở hạt Tulare

 

Đường đi qua động vật hoang dã dọc theo tuyến đường sắt cao tốc

 

Thung lũng Coyote ở Bắc California

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.