Đạo luật về người khuyết tật của người Mỹ (ADA)

Pháp luật nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật. Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA), bảo vệ các cá nhân khuyết tật đủ tiêu chuẩn khỏi bị phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật trong các dịch vụ, chương trình và hoạt động do các cơ quan chính quyền Tiểu bang và địa phương cung cấp.

Nếu bạn cảm thấy mình bị từ chối quyền tiếp cận bình đẳng với bất kỳ chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động nào của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California vì khuyết tật, bạn được khuyến khích nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo ADA Title II trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị cáo buộc vi phạm. Hoàn thành việc Mẫu đơn Khiếu nại Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật và gửi nó đến: Bộ phận Tuân thủ ADA.

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.