Mga Amerikanong May Kapansanan Batas (ADA)

Ang diskriminasyon laban sa mga taong may kapansanan ay ipinagbabawal ng batas. Ang Pamagat ng Mga Amerikanong May Kapansanan (ADA) Pamagat II, pinoprotektahan ang mga kwalipikadong indibidwal na may mga kapansanan mula sa diskriminasyon batay sa kapansanan sa mga serbisyo, programa at aktibidad na ibinibigay ng mga entity ng Estado at lokal na pamahalaan.

Kung sa palagay mo ay tinanggihan ka ng pantay na pag-access sa anumang programa ng California High-Speed Rail Authority, serbisyo o aktibidad dahil sa isang kapansanan, hinihikayat kang mag-file ng isang reklamo sa diskriminasyon sa ilalim ng ADA Title II sa loob ng 30 araw mula sa hinihinalang paglabag. Kumpletuhin ang Mga form ng Reklamo ng mga Amerikanong May Kapansanan at isumite ito sa: Desk ng Pagsunod sa ADA.

 

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.