Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Thumbnail image of the Winter 2024 Small Business Newsletter

Phiên bản mùa đông năm 2024 của Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ hiện đã ra ngoài! Trong số này, bạn sẽ tìm hiểu về một chủ doanh nghiệp nhỏ có kinh nghiệm trong khu vực công và tư nhân cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đúng lộ trình, một doanh nghiệp nhỏ ở địa phương giúp thu hút sự tham gia của cộng đồng Central Valley vào thiết kế nhà ga và một nhóm hợp đồng trẻ đã tìm thấy cơ hội để trưởng thành từ việc thực hiện dự án lịch sử này. Số này cũng nêu bật Ủy ban Tiếp cận Doanh nghiệp của chúng tôi, các mục tiêu tham gia của doanh nghiệp nhỏ được cập nhật và chuyên mục “Chardená Shares” đầu tiên từ Người ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ mới của chúng tôi.

 

 

 

 

Lưu trữ Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.