Hội đồng tư vấn kinh doanh

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đang liên tục tìm kiếm các phương pháp mới và sáng tạo để cải thiện các chính sách và thủ tục của mình nhằm loại bỏ mọi rào cản và tăng cường sử dụng doanh nghiệp nhỏ. Do đó, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc thành lập Hội đồng tư vấn kinh doanh (Hội đồng) vào ngày 19 tháng 4 năm 2012. Hội đồng là đại diện của các hiệp hội thương mại kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp và xây dựng trên toàn tiểu bang đóng vai trò là diễn đàn cung cấp đầu vào và tư vấn cần thiết cho Cơ quan trong việc thực hiện các thông lệ ảnh hưởng và/hoặc tác động đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.

Tuyên bố sứ mệnh

Nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) (Hội đồng) là xây dựng mối quan hệ đối tác giữa Cơ quan với Doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng hợp đồng. Hội đồng sẽ đóng vai trò như một diễn đàn cung cấp đầu vào và tư vấn cần thiết cho Cơ quan trong việc thực hiện các chính sách và thực tiễn của mình có ảnh hưởng và / hoặc tác động đến việc sử dụng và tham gia của Doanh nghiệp nhỏ vào tất cả các chương trình hợp đồng của Cơ quan. Sự hợp tác và hiểu biết sâu sắc sẽ giúp thúc đẩy thành công của Cơ quan trong việc đáp ứng Mục tiêu doanh nghiệp nhỏ 30% của họ về dự án cơ sở hạ tầng lịch sử này.

Nội quy của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh
Danh sách Hội đồng Cố vấn Kinh doanh 
Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh – Đang chờ cập nhật
Đơn đăng ký thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh

Lên lịch & Tài liệu họp

Các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh được lên lịch từ 1:00 chiều đến 4:00 chiều cho các ngày được hiển thị trong bảng bên dưới. Xin lưu ý rằng ngày và địa điểm họp có thể thay đổi.

 

LỊCH HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

NgàySự đăng kýVị tríThời gianChương trình nghị sự
Ngày 24 tháng 1 năm 2024Đăng kýHội nghị trực tuyến / ảo1 giờ chiều - 4 giờ chiềuXem chương trình làm việc
Ngày 27 tháng 3 năm 2024Đăng kýHội nghị trực tuyến / ảo1 giờ chiều - 4 giờ chiềuXem chương trình làm việc
Ngày 22 tháng 5 năm 2024Đăng kýHội nghị trực tuyến / ảo1 giờ chiều - 4 giờ chiều
Ngày 24 tháng 7 năm 2024Đăng kýHội nghị trực tuyến / ảo1 giờ chiều - 4 giờ chiều
Ngày 19 tháng 9 năm 2024Đăng kýHội nghị trực tuyến / ảo1 giờ chiều - 4 giờ chiều
Ngày 4 tháng 12 năm 2024Đăng kýHội nghị trực tuyến / ảo1 giờ chiều - 4 giờ chiều

Chỗ ở Hợp lý cho Người Khuyết tật: Bất kỳ cá nhân khuyết tật nào cần có chỗ ở hợp lý để tham dự hoặc tham gia có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách liên hệ với Cơ quan theo số (916) 324-1541. Yêu cầu về chỗ ở bổ sung cho người tàn tật, người ký tên, thiết bị hỗ trợ nghe hoặc người phiên dịch phải được thực hiện không muộn hơn một tuần trước cuộc họp.

The California High-Speed Rail Business Advisory Council

Tiếp xúc

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ
(916) 431-2930
sbprogram@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.