images of construction and train rendering within 2022 numbers

2022 Kế hoạch kinh doanh

Bản Dự thảo Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 được ban hành ngày 8 tháng 2 năm 2022, với thời gian lấy ý kiến công chúng là 60 ngày kéo dài đến ngày 11 tháng 4 năm 2022. Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 đã được Ban Giám đốc Cơ quan thông qua vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 và được đệ trình lên cơ quan lập pháp tiểu bang vào Thứ Sáu, ngày 6 tháng Năm, 2022.

Tải xuống Kế hoạch *

Nếu có thắc mắc và để lại nhận xét, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@hsr.ca.gov

Tin nhắn từ Giám đốc điều hành

 • Cơ quan đang đạt được những tiến bộ có ý nghĩa trong ba lĩnh vực chính: xây dựng Thung lũng Trung tâm, đánh giá đúng hướng và môi trường.
 • Các cơ hội quan trọng nhất là nguồn tài trợ mới của liên bang và chương trình $15 tỷ do Thống đốc Newsom đề xuất về cơ sở hạ tầng giao thông toàn tiểu bang.
 • Chính quyền vẫn cam kết xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại, được điện khí hóa, đáp ứng các mục tiêu về khí hậu và tính bền vững của tiểu bang.

Thư của Giám đốc điều hành

official portrait of President Joe Biden standing in front of US flag

Ảnh: whitehouse.gov

“Tại sao tôi luôn nói về đường sắt chở khách, và đặc biệt là đường sắt cao tốc? Bạn có nhận ra rằng người Trung Quốc hiện đang xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc khác có tốc độ lên tới 300 dặm một giờ không? Bạn nói, 'Điều đó tạo nên sự khác biệt nào, Biden?' Cũng đoán những gì? Nếu bạn có thể lên xe lửa và đi từ đây đến Washington nhanh hơn nhiều so với bạn có thể đi ô tô, bạn sẽ đi tàu. Bạn đi tàu. Chúng tôi sẽ đưa hàng triệu chiếc ô tô ra khỏi đường theo đúng nghĩa đen - tiết kiệm hàng chục triệu thùng dầu, giải quyết việc làm sạch không khí ”.

Tổng thống Joe Biden

Đáng chú ý

 • Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
  • Cung cấp thông tin cập nhật về các mốc quan trọng và tiến độ kể từ tháng 4 năm 2021, khi Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được công bố;
  • Bao gồm cập nhật hạn chế cho các dự báo; và
  • Xem trước những gì sẽ được đề cập trong Báo cáo Cập nhật Dự án 2023.
 • Với cơ hội có được nguồn tài trợ mới, ổn định hơn, chúng tôi sẽ làm việc để:
  • Cung cấp phân đoạn vận hành đường đôi điện khí hóa nối Merced, Fresno và Bakersfield càng sớm càng tốt;
  • Làm sạch môi trường toàn bộ hệ thống 500 dặm từ San Francisco đến Los Angeles / Anaheim;
  • Thiết kế trước trên toàn tiểu bang khi từng phần dự án được hoàn thành, chuẩn bị cho các phần đó để có kinh phí xây dựng trong tương lai;
  • Tận dụng các quỹ liên bang và tiểu bang mới cho các khoản đầu tư có mục tiêu trên toàn tiểu bang, đặc biệt là trong các hành lang chung; và
  • Đánh giá lại các kịch bản tài trợ để mở rộng đường sắt tốc độ cao vượt qua Thung lũng Trung tâm đến Vùng Vịnh.

Lợi ích kinh tế toàn tiểu bang từ các khoản đầu tư đến tháng 6 năm 2021:

Job-Years of Employment 64,400 to 70,500; Labor Income $4.8 billion to $5.2 billion; Economic Output $12.7 billion to $13.7 billion

699 small businesses

* Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2022

Chúng ta đang ở đâu hôm nay

Tiến độ trong các lĩnh vực chính trong các gói xây dựng

Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022

progress in key areas of construction packages

Tiến độ trong các lĩnh vực chính trong mô tả văn bản của Gói xây dựng

Tổng quat

Biểu đồ này cho thấy tiến độ trong các lĩnh vực tiến độ chính trong các gói thầu xây dựng đường sắt cao tốc ở Thung lũng Trung tâm. CP 1 đã hoàn thành thiết kế 95,0%, 92,6% bưu kiện đúng hướng được giao cho nhà thầu, 71,7% bắt đầu di dời tiện ích, 78,8% kết cấu hoàn thành / đang tiến hành, 53,1% dặm đường dẫn hoàn thành / đang tiến hành và 66,1% tổng thể hoàn thành hợp đồng. CP 2-3 đã hoàn thành thiết kế 99,1%, 89,1% bưu kiện đúng hướng đã giao cho nhà thầu, 61,5% bắt đầu di dời tiện ích, 59,2% kết cấu hoàn thành / đang tiến hành, 73,8% dặm đường dẫn hoàn thành / đang tiến hành và 68,4% của hợp đồng tổng thể hoàn thành. CP 4 đã hoàn thành 100% thiết kế, 83,7% Giao ngay cho nhà thầu, 59,1% di dời tiện ích bắt đầu, 100% kết cấu hoàn thành / đang thực hiện, 100% dặm đường dẫn hoàn thành / đang tiến hành và 81% hoàn thành hợp đồng tổng thể.

Bản đồ hiện trạng và tiến độ môi trường

Khoảng cách dựa trên các lựa chọn thay thế ưu tiên được xác định và tuân theo tài liệu môi trường cuối cùng.
map of environmental status and progress

Bản đồ Hiện trạng Môi trường và Tiến trình mô tả văn bản

Tổng quat

Bản đồ này cho thấy tiến độ hiện tại của việc giải phóng môi trường đối với đường sắt cao tốc ở California, bao gồm 380 dặm được dọn sạch môi trường vào năm 2022 ở Thung lũng Trung tâm, Burbank đến Los Angeles, và San José đến Merced, 42 dặm dự kiến sẽ được dọn sạch môi trường vào năm 2022 từ San Francisco đến San José, 72 dặm các đoạn còn lại ở Nam California dự kiến sẽ được dọn sạch môi trường vào năm 2023/2024, và 130 dặm đường sắt cao tốc giữa biên giới Nevada và Palmdale.

Kỹ thuật Báo cáo

Thông tin được trình bày trong các báo cáo kỹ thuật sau đây cung cấp hỗ trợ cơ bản cho thông tin được trình bày trong Chương 5 của Kế hoạch Kinh doanh năm 2022. Do Kế hoạch kinh doanh 2020 vừa được hoàn thành vào tháng 4 năm 2021, nên chỉ có Báo cáo ước tính cơ sở chi phí vốn được cập nhật. Tất cả các báo cáo khác và thông tin được trình bày vẫn được giữ nguyên.

Bảng dữ kiện

Có thể tìm thấy thêm thông tin về chương trình đường sắt cao tốc California trong bộ bảng thông tin của Cơ quan. Các thông tin chính về chương trình được làm nổi bật trong các bảng thông tin xác định bên dưới. Bạn có thể tìm thấy các bảng thông tin này và hơn thế nữa trên trang web của Cơ quan tại https://hsr.ca.gov/communications-outreach/info-center/factsheets/.

Tiếp xúc

Ban giám đốc

Thomas Richards, Chủ tịch
Nancy Miller, Phó chủ tịch
Ernest M. Camacho
Martha M. Escutia
James C. Ghielmetti
Margaret Peña
Henry Perea
Lynn Schenk
Anthony Williams
boardmembers@hsr.ca.gov

Giám đốc điều hành

Brian P. Kelly
boardmembers@hsr.ca.gov

Thành viên Hội đồng Quản trị cũ của Officerio

Tiến sĩ danh dự Joaquin Arambula
Lena Gonzalez đáng kính
boardmembers@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California

770 L Street, Suite 620
Sacramento, CA 95814
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

 

Nếu bạn cần dịch một tài liệu cụ thể trên trang web của Cơ quan, bạn có thể gửi yêu cầu dịch tài liệu cho Điều phối viên Tiêu đề VI qua email theo địa chỉ Tiêu đềVIĐiều phối viên@hsr.ca.gov.

 

ĐỂ Ý

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) được Bộ luật Tiện ích Công cộng Phần 185033 yêu cầu chuẩn bị, xuất bản, thông qua và gửi Kế hoạch Kinh doanh cập nhật cho Cơ quan Lập pháp vào ngày 1 tháng 5. Quy chế cũng quy định rằng, ít nhất 60 ngày trước đệ trình lên Cơ quan lập pháp, Cơ quan có thẩm quyền phải công bố dự thảo Kế hoạch kinh doanh để công chúng xem xét và cho ý kiến. Kế hoạch kinh doanh được công bố vào các năm chẵn và kế hoạch kinh doanh tiếp theo sẽ được ban hành vào năm 2024.

Các kế hoạch kinh doanh thể hiện tình trạng của chương trình đường sắt tốc độ cao tại một thời điểm và tóm tắt cách tiếp cận của Cơ quan để triển khai hệ thống. Kế hoạch Kinh doanh bao gồm:

 • Tóm tắt tiến độ trong hai năm qua
 • Xem xét những thách thức hiện tại và cách giải quyết chúng
 • Cập nhật chi phí vốn và các ước tính khác
 • Cập nhật số lượng hành khách và dự báo doanh thu

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.