Điểm nổi bật từ Chương 7:

Dự báo và ước tính

Chương này cung cấp các dự báo và ước tính hiện tại liên quan đến Thung lũng Silicon đến Thung lũng Trung tâm và các dòng Giai đoạn 1. Các dự báo và ước tính này được phát triển theo các yêu cầu luật định của Kế hoạch kinh doanh liên quan đến các kịch bản tài chính thay thế. Các khu vực được đề cập trong chương này bao gồm các kịch bản cao, trung bình và thấp cho:

  • Dự báo về số lượng người đua và doanh thu
  • Ước tính chi phí vận hành và bảo trì (O&M)
  • Ước tính chi phí vòng đời
  • Ước tính dòng tiền

 

Simulation of riders awaiting a high-speed train

Mô phỏng các tay đua đang chờ tàu cao tốc

Sự kiện chính

  • Đến năm 2040, hệ thống có thể chở 50 triệu hành khách mỗi năm và tạo ra gần $3,4 tỷ doanh thu từ hộp vé mỗi năm
  • Khi vận hành đầy đủ, việc giảm phát thải khí nhà kính sẽ tương đương với việc loại bỏ 400.000 phương tiện giao thông trên đường và tránh tiêu thụ 213 triệu gallon xăng.

Kịch bản phân tích hòa vốn - Năm khai trương giai đoạn 1 (2033)

Phase 1 Opening 2033

Thông tin mô tả về Năm Khai mạc Giai đoạn 1 (2033)

Phân tích hòa vốn 2033

Biểu đồ này hiển thị Phân tích Hòa vốn trên Giai đoạn 1 của hệ thống đường sắt cao tốc giả định năm khai trương là 2033, cho thấy xác suất 83,3% rằng Giai đoạn 1 sẽ có lãi trong khoảng từ $0 đến $1,6 tỷ và xác suất thâm hụt 16,7% giữa $255 triệu và 0.

Kịch bản phân tích hòa vốn - Năm khai trương từ Thung lũng Silicon đến Thung lũng Trung tâm (2031)

Phase 1 Opening 2031

Thông tin mô tả về Thung lũng Silicon đến Thung lũng Trung tâm trong Năm khai mạc (2031)

Phân tích hòa vốn 2031

Biểu đồ này hiển thị Phân tích Hòa vốn trên đường từ Thung lũng Silicon đến Thung lũng Trung tâm giả định năm khai trương là 2031, cho thấy xác suất 71,3% rằng Đường từ Thung lũng Silicon đến Thung lũng Trung tâm sẽ có lợi nhuận từ $0 đến $90 triệu và 28,7% khả năng thâm hụt giữa $20 triệu và 0.

Kịch bản phân tích hòa vốn - Năm chân trời giai đoạn 1 (2040)

Phase 1 Opening 2040

Thông tin về Giai đoạn 1 của Chân trời (2040)

Phân tích hòa vốn 2040

Biểu đồ này hiển thị Phân tích Hòa vốn trên Giai đoạn 1 của hệ thống đường sắt cao tốc giả định năm 2040, cho thấy xác suất 99,4% rằng Giai đoạn 1 sẽ có lãi trong khoảng từ $0 đến $5,7 tỷ và xác suất thâm hụt 0,6% giữa $220 triệu và 0.

Trong các bài đánh giá chi tiết hơn về mô hình trước đây, chúng tôi nhận thấy lượng người đi xe và doanh thu cũng như dự báo chi phí vận hành và bảo trì của Cơ quan được đưa ra bằng cách sử dụng phương pháp luận phù hợp, phản ánh phương pháp tốt nhất trong ngành. Với tính liên tục của cách tiếp cận kể từ năm 2016, phát hiện này vẫn còn giá trị.

Báo cáo của Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Dự án 2020

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về chương trình Đường sắt Cao tốc California và kế hoạch kinh doanh trực tuyến tại https://hsr.ca.gov/ hoặc liên hệ với Ban Giám đốc theo số (916) 324-1541 hoặc boardmembers@hsr.ca.gov.

Tải xuống Kế hoạch

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.