Hội đồng tuyển chọn CEO

 

Ủy ban tuyển chọn năm 2024

Cuộc họp Ủy ban Quản lý

 

Các cuộc họp của Ủy ban quản lý năm 2023

Ủy ban các vấn đề đặc biệt

 

Các cuộc họp của Ủy ban Các vấn đề Đặc biệt năm 2021

29 tháng 3 năm 2021

  • Ngày 29 tháng 3 năm 2021 Chương trình họp của Ủy ban Các vấn đề Đặc biệt (Đã bị hủy)

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.