ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਫੈਡਰਲ ਰੇਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲਈ.

ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਸੱਦੇ-ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੇਜ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ (ਹਿੱਸੇ) ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲਾਈਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

Tilled Field

Map Icon ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੈਪ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਬੰਧ
ਐਮੀ ਮੈਕਕਿਨਨ
(916) 330-5637
Amy.MacKinnon@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.