ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਫਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਫਤਰ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੁੱ pointਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਫਤਰ ਵਿਚਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਜਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੇਟ ਮੈਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 916-324-1541 ਜਾਂ 916-324-15 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ legislation@hsr.ca.gov.

 

Sacramento Capital

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

ਸੰਪਰਕ

ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ
(916) 324-1541
legislation@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.