ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਬੀ -10-11, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਕੈਲਸਟਾ), ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਭਾਗ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪੁੱਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਥਾਰਟੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

Tilled Field

Map Icon ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੈਪ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਬੰਧ
ਐਮੀ ਮੈਕਕਿਨਨ
(916) 330-5637
Amy.MacKinnon@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.