Buổi thông tin về lối đi qua lớp Anaheim

Thứ Năm, ngày 7 tháng 12
6:00 chiều - 7:30 tối
Phiên trực tiếp
Trung tâm tổ chức sự kiện Landmark, 408 N. Anaheim Blvd, Anaheim, 92805

Tham gia cùng các đại diện của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) để tìm hiểu thêm về dự án Los Angeles đến Anaheim của hệ thống Đường sắt Cao tốc California. Cơ quan quản lý đang xem xét kế hoạch cải tạo các đường ngang ở Anaheim để cải thiện sự an toàn cho đường sắt chở khách, người lái xe và người đi bộ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Cơ quan tại www.hsr.ca.gov hoặc liên hệ với Jim Patrick tại jim.patrick@hsr.ca.gov.

Bản dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ có tại cuộc họp. Tất cả các yêu cầu phiên dịch, biên dịch và ngôn ngữ khác cũng như yêu cầu điều chỉnh hợp lý phải được thực hiện 72 giờ trước ngày họp đã lên lịch bằng cách gọi đến số (916) 324-1541 hoặc gửi email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ về TTY/TTD, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc Dịch vụ Tiếp âm California theo số 711.

Info Center

DỊCH

Để được hỗ trợ tư vấn và / hoặc dịch thuật, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ TTY / TTD, hãy gọi (800) 881-5799 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711.

TIẾP XÚC

Truyền thông và Quan hệ Truyền thông
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Cán bộ bảo mật
(916) 324-1541
Privacyofficer@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.