Làm thế nào để Kinh doanh với Cơ quan Đường sắt Cao tốc California

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022
10 giờ sáng - 12 giờ đêm

Đăng ký sự kiện Chương trình doanh nghiệp nhỏ HSR

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) sẽ tổ chức một “Làm thế nào để Kinh doanh với Cơ quan Đường sắt Cao tốc CaliforniaSự kiện trên Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022, 10 giờ sáng - 12 giờ đêm 

Tham gia với chúng tôi để khám phá cách kinh doanh với Cơ quan. Tìm hiểu thêm về cách điều hướng trang web của Cơ quan và tìm kiếm cơ hội mua sắm và hợp đồng đường sắt cao tốc. 

Hội thảo sẽ bao gồm:

  • Toàn cảnh dự án đường sắt cao tốc
  • Các chương trình chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ
  • Điều hướng trang web Cơ quan
  • Tìm kiếm cơ hội hợp đồng
  • Kết nối Cơ quan đăng ký nhà cung cấp HSR
  • Kết nối với Số nguyên tố
  • Hội đồng tư vấn kinh doanh
  • Và nhiều hơn nữa…
Info Center

DỊCH

Để được hỗ trợ tư vấn và / hoặc dịch thuật, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ TTY / TTD, hãy gọi (800) 881-5799 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711.

TIẾP XÚC

Truyền thông và Quan hệ Truyền thông
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Cán bộ bảo mật
(916) 324-1541
Privacyofficer@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.