Hội thảo trên web của Nhóm Công tác Cộng đồng San Francisco

Thứ tư, ngày 29 tháng sáu năm 2022
6:00 chiều - 8:00 tối

Tải xuống chương trình làm việcTải xuống bản trình bàyĐáp tóm tắt

Các thành viên của công chúng được hoan nghênh theo dõi cuộc họp và đưa ra nhận xét trong thời gian lấy ý kiến công chúng vào cuối cuộc họp.

Photo of Salesforce Transit Center

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.