Morgan Hill đến Gilroy Hội thảo trên web của Nhóm Công tác Cộng đồng

Thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022
6: 00-8: 00 tối

Đăng ký sự kiện Tải xuống chương trình làm việc Tải xuống bản trình bày Tải xuống tóm tắt

Các thành viên của công chúng được hoan nghênh theo dõi cuộc họp và đưa ra nhận xét trong thời gian lấy ý kiến công chúng vào cuối cuộc họp.

Side view during the day of a high-speed train

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.