Tòa thị chính ảo Bắc California từ Trung tâm vận chuyển Salesforce

Ngày 15 tháng 9 năm 2021
10: 00-11: 00 sáng

Giám đốc Khu vực Bắc California Boris Lipkin sẽ đưa bạn tham quan một chuyến đi bộ ảo của Trung tâm Vận tải Salesforce. Anh ấy cũng sẽ trả lời các câu hỏi của bạn về đường sắt cao tốc và trung tâm chuyển tuyến trong cuộc hỏi đáp trực tiếp từ công viên trên sân thượng.

Bấm để xem video Tòa thị chính Bắc California

Salesforce Transit Center Cutaway View

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.