Mga Ulat sa Pag-update ng Proyekto

Ang California High-Speed Rail Authority ay naghahanda ng isang biennial na ulat sa Lehislatura ng Estado ng California sa katayuan ng programa. Ang mga kinakailangan para sa pagsusumite ng isang biennial Project Update Report ay na-update noong Hunyo 2015 (AB 95) at nangangailangan na sa o bago ang Marso 1, 2015, at bawat dalawang taon pagkatapos noon, ang HSRA ay nagbibigay ng ulat sa pag-update ng proyekto, na inaprubahan ng Kalihim ng Transportasyon, sa mga komite ng badyet at mga naaangkop na komite ng patakaran ng parehong kapulungan ng Lehislatura, sa pagbuo at pagpapatupad ng intercity high-speed train service alinsunod sa Public Utilities Code Section 185030. Ang ulat, sa pinakamababa, ay dapat magsama ng buod sa buong programa, pati na rin ang mga detalye ayon sa seksyon ng proyekto, kasama ang lahat ng impormasyong kinakailangan upang malinaw na ilarawan ang katayuan ng proyekto.

2023 Project Update Report

 

Mga Naunang Ulat

Sacramento Capital

Makipag-ugnay

Mga Ulat sa Pag-update ng Proyekto
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov