ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਅਧਿਆਇ 5:

ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ERM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

2022 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ

  • ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  • ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
  • ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ/ਵਰਕਫੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ/ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ

Chart of Authority's Risk Register Hierarchy and Integration

 

ਜੋਖਮ ਰਜਿਸਟਰ ਚਾਰਟ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਵੇਰਵਾ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਚਾਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਰਜਿਸਟਰ ਲੜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਿਸਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਿਸਕ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ, ਉਸਾਰੀ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋਖਮ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਕੇਜ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ, ਅਰਲੀ ਟਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ (ਈਟੀਓ), ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਟਰੇਨਾਂ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਿਸਕ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.