ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਅਧਿਆਇ 6:

ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।

ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

 • ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
  • ਜੋਖਿਮ ਨਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ;
  • ਜੋਖਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ;
  • ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੋਖਮ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
  • ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਿਆਰੀ ਹਨ।
 • ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਫੰਡਿੰਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ;
  • ਮਹਿੰਗਾਈ;
  • ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰੀ;
  • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਅਤੇ
  • ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ

Chart showing six steps of the Authority's Enterprise Risk Management Process Framework

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.