Bakersfield hanggang Palmdale Project Section Addendum Paghahanap ng Epekto

Ang California High-Speed Rail Authority (Awtoridad) bilang bahagi ng pagsusuri ng Bakersfield hanggang Palmdale Project Seksyon ay naghanda ng isang Addendum Finding of Effect (FOE) upang sumunod sa Seksyon 106 ng National Historic Preservation Act at ang pagpapatupad ng mga regulasyon, tulad ng na nauugnay sa mga pagsisikap na pinondohan ng pederal at ang mga epekto nito sa mga makasaysayang pag-aari, at alinsunod sa Seksyon 15150 ng California Environmental Quality Act (CEQA). Ang layunin ng Addendum FOE ay upang masuri ang mga epekto sa mga makasaysayang pag-aari sa Lancaster, California mula sa mga pagpino ng engineering na ginawa pagkatapos ng Bakersfield hanggang sa Palmdale Project Section Draft Environmental Impact Report / Environmental Impact Statement (EIR / EIS).

Kinilala at sinuri ng Awtoridad ang mga karagdagang pang-makasaysayang panahon ng arkitektura na maaaring maapektuhan ng pagpaplano, konstruksyon, operasyon, at pagpapanatili ng Bakersfield hanggang sa Seksyon ng Palmdale Project. Ang mga pagsisikap sa pagkakakilanlan at pagsusuri sa loob ng lugar ng pag-aaral ay nagresulta sa pagkakakilanlan at konklusyon na ang dalawang (2) makasaysayang pag-aari, 332 West Lancaster Boulevard at 44847 Trevor Avenue sa lungsod ng Lancaster ay karapat-dapat para sa listahan sa National Register of Historic Places (NRHP). Natukoy ng Awtoridad na ang proyekto ay hindi magbabago, direkta o hindi direkta, alinman sa mga katangian ng mga makasaysayang pag-aari na kwalipikado sa kanila para isama sa NRHP.

Pampublikong paunawa

Public Meeting

Ang Awtoridad ay nagho-host ng isang virtual na pampublikong pagpupulong sa Hunyo 8, 2021 ng 5 ng hapon upang payagan ang mga residente at stakeholder na malaman ang tungkol sa at magbigay ng puna sa Addendum FOE.

Dahil sa COVID-19, ang pagpupulong publiko ay gaganapin sa online sa pamamagitan ng video / teleconferensya. Ang mga detalye ng pagpupulong ay mai-post sa website ng Awtoridad sa: https://hsr.ca.gov/2021/05/13/bp-afoe-052021/. Bilang kahalili, maaari kang tumawag sa (866) 300-3044 para sa detalyadong impormasyon sa pagpupulong.

Ang lahat ng mga kahilingan para sa makatuwirang tirahan at / o mga serbisyo sa wika ay dapat na isumite 72 oras nang mas maaga sa naka-iskedyul na petsa ng pagpupulong. Mangyaring makipag-ugnay sa koponan ng pampublikong pag-abot sa (866) 300-3044.

Mga kopya ng Paghahanap ng Addendum ng Epekto

Ang addendum Finding of Effect ay magagamit sa publiko at maaari mo itong basahin dito. Ang mga matitigas na kopya ng Addendum FOE ay maaaring hilingin sa pamamagitan ng pagtawag sa (866) 300-3044.

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.