Komite sa Pananalapi at Audit

Ang Komite sa Pananalapi at Audit ay isang subcommittee ng Lupon ng mga Direktor. Ang mga pagpupulong nito ay karaniwang ginagawa bago ang mga pulong ng Lupon ng mga Direktor minsan sa isang buwan. Ang mga pagpupulong na ito ay bukas sa publiko

I-click ang sumusunod na link para sa mga agenda at materyales para sa Mga pulong ng Lupon ng mga Direktor.

Disyembre 16, 2021

Aytem ng Agenda #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Mga Minuto ng Pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit noong Nobyembre 18, 2021

Agenda Item #2 F&A Committee Tagapangulo ng Tagapangulo, Mga Inisyatiba at Update

Agenda Item #3 Executive Buod ng Punong Opisyal ng Pinansyal

Agenda ng Item #4 Central Valley Update ng Chief Operating Officer

Mayo 20, 2021

Agenda Item #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Abril 22, 2021 Minuto ng Pagpupulong ng Komite ng Pananalapi at Audit

Agenda Item #2 F&A Committee Tagapangulo ng Punong Ministro, Mga Inisyatiba at Pag-update ng Agenda Item #3 Executive Buod ng Chief Financial Officer

Agenda ng Item #4 Central Valley Update ng Chief Operating Officer

Abril 22, 2021

Agenda Item #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Marso 25, 2021 Minuto ng Pagpupulong ng Komite ng Pananalapi at Audit

Agenda Item #2 F&A Committee Tagapangulo ng Tagapangulo, Mga Inisyatiba at Update  

Agenda Item #3 Executive Buod ng Punong Opisyal ng Pinansyal

Agenda ng Item #4 Central Valley Update ng Chief Operating Officer

Marso 25, 2021

Agenda Item #1 Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Pebrero 9, 2021 Minuto ng Pagpupulong ng Komite ng Pananalapi at Audit

Agenda Item #2 F&A Committee Tagapangulo ng Punong Ministro, Mga Inisyatiba at Pag-update ng Agenda Item #3 Ulat sa Pag-audit ng Pinuno ng Opisyal ng Audit

Agenda Item #4 Executive Buod ng Chief Financial Officer

Agenda Item #5 Central Valley Update ng Chief Operating Officer

Pebrero 9, 2021

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.