Mga Serbisyo sa Pagdidisenyo para sa Seksyon ng Lokal na Binuo ng Fresno hanggang Bakersfield na Alternatibong Proyekto

Ang California High-Speed Rail Authority (Authority) ay naglabas ng Request for Qualifications (RFQ) para sa mga serbisyo sa disenyo para sa seksyon ng Fresno to Bakersfield Locally Generated Alternative na proyekto.

Ang Abiso ng Iminungkahing Award ay magagamit upang i-download dito: Abiso ng Iminungkahing Award

Ang saklaw ng trabaho sa kontrata ay magsasama ng mga serbisyo sa disenyo upang isulong ang humigit-kumulang 18.5-milya na seksyon ng proyekto ng Fresno hanggang Bakersfield. Dagdag pa rito, ang ina-advertise na halaga ng kontrata ay hanggang $44.9 milyon para sa Notice to Proceed 1 (NTP-1) na trabahong pinahintulutan ng Board.

Bilang bahagi ng proseso ng RFQ, susuriin ng Awtoridad ang Statement of Qualifications (SOQ) ng bawat nag-aalok upang maisagawa ang buong saklaw ng trabaho sa RFQ, na ibinubuod sa ibaba:

  1. Kasama sa NTP-1 ang pagbuo ng configuration footprint level (katumbas ng humigit-kumulang 30 porsiyentong disenyo) na trabaho para sa Fresno to Bakersfield Locally Generated Alternative na seksyon ng proyekto.
  2. Ang Awtoridad ay may opsyon, sa sarili nitong pagpapasya, na mag-isyu ng Notice to Proceed 2 (NTP-2). Kasama sa NTP-2 ang pagbuo ng panghuling disenyo at mga dokumentong handa sa pagtatayo (100 porsiyentong disenyo) para sa seksyon ng Fresno to Bakersfield Locally Generated Alternative na proyekto.

Ang iskedyul para sa pagkuha na ito ay ang mga sumusunod:

Ang RFQ ay magagamit upang i-download mula sa Rehistro ng Mga Kontrata ng Estado ng California (CSCR).

Ang mga update, kabilang ang mga tugon sa mga nakasulat na tanong, at anumang addenda ay ibibigay sa CSCR.

Ang mga tanong tungkol sa pagbiling ito ay dapat isumite sa Seiji Morimoto sa capitalprocurement@hsr.ca.gov o (916) 324-1541.

Track & Systems

Makipag-ugnay

Maliit na Programa sa Negosyo
(916) 431-2930
sbprogram@hsr.ca.gov

Opisina ng Kontrata
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

Subaybayan at Sistema
(916) 324-1541
TS1@hsr.ca.gov

Procurement Point ng Makipag-ugnay
(916) 324-1541
capitalprocurement@hsr.ca.gov

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.