Palmdale to Burbank Listening Session

Oras: 6:00 – 8:00 pm
Pacoima City Hall – 13520 Van Nuys Blvd., Pacoima, CA 91331

 

Sumali sa mga kinatawan mula sa California High-Speed Rail Authority (Authority) para sa isang nagbibigay-impormasyon na Open House upang matuto nang higit pa tungkol sa Palmdale to Burbank na seksyon ng California High-Speed Rail system. Kami ay nagsusumikap para sa pagpapalabas ng Final EIR/EIS at magho-host ng isang personal na impormasyon sa komunidad at sesyon ng pakikinig sa Pacoima. Magbabahagi kami ng impormasyon at humingi ng input sa mga potensyal na pagpapabuti na isinasaalang-alang upang matugunan ang mga lokal na alalahanin at potensyal na epekto ng proyekto sa Pacoima at Sun Valley na natukoy sa panahon ng proseso ng pag-aaral sa kapaligiran.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng Awtoridad sa www.hsr.ca.gov o makipag-ugnayan kay Jim Patrick sa jim.patrick@hsr.ca.gov.

Ang pagsasalin ng Espanyol ay makukuha sa pulong. Ang lahat ng iba pang interpretasyon, pagsasalin, at mga kahilingan sa wika at mga kahilingan para sa makatwirang akomodasyon ay dapat gawin 72 oras bago ang nakatakdang petsa ng pagpupulong sa pamamagitan ng pagtawag sa (916) 324-1541 o pag-email. info@hsr.ca.gov.

Para sa tulong ng TTY/TTD, tumawag sa (916) 324-1541 o sa California Relay Service sa 711.

Info Center

TRANSLATION

Para sa konsulta at / o suporta sa pagsasalin, tumawag sa (916) 324-1541 o email info@hsr.ca.gov.

Para sa tulong ng TTY / TTD, tumawag sa (800) 881-5799 o sa California Relay Service sa 711.

Makipag-ugnay

Mga Pakikipag-ugnay sa Komunikasyon at Media
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Opisyal sa Pagkapribado
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.