Agenda ng Pagpupulong ng Komite para sa Pananalapi at Komite ng Awtomatiko na California High-Speed Rail Authority

KINANSELA

I-download ang Agenda Mga Materyales ng F&A

PANLIGANG PANLIPUNAN

Para sa pulong na ito, isang pagkakataon para sa pampublikong komento sa lahat ng agenda at mga bagay na hindi agenda ay ibibigay sa simula ng pulong.  Ang pampublikong komento ay iaalok nang personal o sa pamamagitan ng telepono sa pamamagitan ng pag-dial sa 877-226-8189 (Access Code: 1704638). Hindi na kailangan ang pre-registration para sa pampublikong komento.  Ang mga taong gustong magkomento nang personal ay kinakailangang magsumite ng kanilang mga kahilingan sa Kalihim ng Lupon bago magsimula ang pulong sa pamamagitan ng pagpuno sa mga green card. Karaniwan, ang pampublikong komento ay limitado sa dalawang minuto bawat tao, gayunpaman, ang Tagapangulo ay maaaring magpasya na paikliin o pahabain ang mga panahon ng pampublikong komento, sa kanyang paghuhusga.

Sa column ng status, ang "A" ay tumutukoy sa isang item na "Action"; Ang "I" ay tumutukoy sa isang item na "Impormasyon"; Ang "C" ay tumutukoy sa isang item na "pahintulot".

Item sa Agenda

May pananagutan

Partido

Katayuan

Tinatayang

Tagal

1.   Isaalang-alang ang Pag-apruba sa Mga Minuto ng Pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit noong Marso 17, 2022 N / A A 5 min.
2.   Mga Pahayag, Inisyatiba, at Update ng Tagapangulo ng Komite ng F&A Tagapangulo Ako 10 min.
3.   Pagpapatunay ng Data at Pamamahala ng Grant   P. Rivera

Ako

 

15 min.

 

4.   Buod ng Tagapagpaganap ng Punong Opisyal ng Pinansyal

  • Financial Reports Executive Summa
  • Mga Ulat sa Payable Aging at Mga Di-pagkakasundo na Mga Account
  • Ulat sa Pamamahala ng Cash
  • Ulat sa Budget at Mga Gastos sa Pangangasiwa
  • Capital Outlay Budget at Expenditures Report
  • Kabuuang Gastos sa Proyekto na may Mga Pagtataya
  • Ulat sa Mga Kontrata at Gastos
   B. Annis Ako 30 minuto.

5.  Pag-update sa Central Valley ng Deputy Chief Operating Officer

  • Ulat sa Katayuan ng Central Valley
D. Horgan Ako     30 minuto.
Info Center

TRANSLATION

Para sa konsulta at / o suporta sa pagsasalin, tumawag sa (916) 324-1541 o email info@hsr.ca.gov.

Para sa tulong ng TTY / TTD, tumawag sa (800) 881-5799 o sa California Relay Service sa 711.

Makipag-ugnay

Mga Pakikipag-ugnay sa Komunikasyon at Media
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Opisyal sa Pagkapribado
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.