Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե

Ֆինանսների և աուդիտի կոմիտե Տնօրենների խորհրդի ենթահանձնաժողով է։ Նրա նիստերը սովորաբար անցկացվում են մինչև Տնօրենների խորհրդի նիստերը ամիսը մեկ անգամ: Այս հանդիպումները բաց են հանրության համար

Կտտացրեք հետևյալ հղմանը օրակարգերի և նյութերի համար Տնօրենների խորհրդի նիստեր.

Նոյեմբերի 17, 2022 թ

Օրակարգի #1 կետը քննարկել 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելը

Օրակարգի #3 կետ. Գործադիր ամփոփում գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #4 Central Valley Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

20 հոկտեմբերի, 2022 թ

Օրակարգի #1 կետը քննարկել 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ Նախագահ

Օրակարգի կետ #3 Գլխավոր աուդիտորի աուդիտի հաշվետվություն

Օրակարգի #4 կետ. Գործադիր ամփոփում գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտում Թարմացում գլխավոր գործառնական տնօրենի տեղակալի կողմից

15 սեպտեմբերի, 2022թ

Օրակարգի #1 կետը քննարկել 2022 թվականի օգոստոսի 18-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրության հաստատումը

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

18 օգոստոսի, 2022 թ

Օրակարգի #1 կետ. քննարկել 2022 թվականի մարտի 17-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու հարցը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգի #3 Աուդիտի թարմացում գլխավոր աուդիտորի կողմից

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից

Հունիսի 16, 2022

Օրակարգի #1 կետ. քննարկել 2022 թվականի մարտի 17-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու հարցը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգի կետ #3 Տվյալների վավերացում և դրամաշնորհների կառավարում

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից

27 ապրիլի, 2022 (ՉԵՂԱԾՎԱԾ)

Օրակարգի #1 կետ. քննարկել 2022 թվականի մարտի 17-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու հարցը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգի կետ #3 Տվյալների վավերացում և դրամաշնորհների կառավարում

Օրակարգի #4 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգի կետ #5 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից

17 մարտի, 2022 թ

Օրակարգի #1 կետ. քննարկել 2022 թվականի փետրվարի 17-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու հարցը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

Փետրվարի 17, 2022

Օրակարգի #1 կետը քննարկել 2022 թվականի հունվարի 19-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

19 հունվարի, 2022թ

Օրակարգի #1 կետը քննարկել 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի Ֆինանսական և վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը հաստատելու հարցը

Օրակարգի կետ #2 F&A հանձնաժողովի նախագահի դիտողություններ, նախաձեռնություններ և թարմացումներ

Օրակարգ #3 կետի ամփոփ ամփոփագիր գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից

Օրակարգ #4 Կենտրոնական հովտի թարմացում Գլխավոր գործառնական տնօրենի կողմից

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.