Վերնագիր VI ծրագիր

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը (մարմինը) պարտավորվում է ապահովել, որ որևէ անձ չպետք է ռասայի, գույնի, ազգային ծագման, սեռի, տարիքի կամ հաշմանդամության պատճառով բացառվի մասնակցությունից, չստանա մերժումը կամ այլ կերպ: ենթակա են խտրականության գերարագ երկաթուղային համակարգի նախագծման, կառուցման և շահագործման ցանկացած ծրագրի կամ գործունեության ներքո:

Վերնագիր VI

1964 թ.-ի Քաղաքացիական իրավունքների մասին օրենքի VI վերնագիրն արգելում է դաշնային ֆինանսական օգնություն ստացող ծրագրերում կամ գործողություններում ռասայի, գույնի կամ ազգային ծագման հիմքով խտրականությունը: Կանանց, տարեցների և հաշմանդամների իրավունքները պաշտպանված են համապատասխան օրենքներով:

Անգլերենի սահմանափակ իմացություն

Սահմանափակ անգլերենի իմացություն (LEP) տերմին է, որն օգտագործվում է բնութագրելու համար այն անհատները, ովքեր անգլերեն չեն խոսում որպես իրենց հիմնական լեզու, և ովքեր ունեն սահմանափակ կարդալու, գրելու, խոսելու կամ անգլերեն հասկանալու ունակություն: Մարմինը պետք է անվճար լեզվական օգնություն տրամադրի այն անհատներին, որոնց մենք հանդիպում ենք կամ երբ LEP անհատը լեզվական օգնություն է խնդրում:

Բնապահպանական արդարադատություն

Էկոլոգիական արդարադատությունը (EJ) արդար վերաբերմունք է բոլոր ռասաների, մշակույթների և եկամուտների, ներառյալ փոքրամասնությունների և ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության նկատմամբ՝ կապված բնապահպանական օրենքների և քաղաքականության մշակման, ընդունման, իրականացման և կիրարկման հետ: Մարմինը ներառում է EJ նկատառումները իր ծրագրում, քաղաքականության և գործունեության մեջ՝ մեղմելու անհամաչափ բացասական ազդեցությունները, հատկապես փոքրամասնությունների և ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության վրա:

Մարմնի վերնագրի VI-ի համակարգողը պատասխանատու է ղեկավարության, ուղղորդման և քաղաքականության տրամադրման համար՝ ապահովելու վերնագրի VI-ի և հարակից կանոնադրության համապատասխանությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կապվեք Title VI ծրագրի հետ 916-908-1366 հեռախոսահամարով կամ TitleVICoordinator@hsr.ca.gov.

Վերնագիր VI քաղաքականություն

Վերնագիր VI ծրագիր

Վերնագիր VI խտրականության բողոք

Վերնագիր VI հաշվետվություններ

Հրապարակումներ

Հաճախակի տրվող հարցեր (ՀՏՀ)

Titulo VI Denuncia Procedimientos

Հրապարակում

Title VI Program

ԹԱՐԳՄԱՆՉՈՒՄ

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի կայքը թարգմանվի լեզվաբանորեն և մշակութային առումով համապատասխան: Հաշվի են առնվում լեզվի բառապաշարը, քերականությունը, կետադրությունը, խոսքի ոճը և մակարդակը ՝ նպատակային լսարանի մշակույթն ու հասարակությունն արտացոլելու համար:

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է որոշակի փաստաթուղթ, որը թարգմանված է Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի թարգմանության հարցումը ուղարկել Title VI համակարգողին էլ. TitleVICoordinator@hsr.ca.gov.

ԿԱՊ

Վերնագիր VI ծրագիր
(916) 908-1366
TitleVICoordinator@hsr.ca.gov

Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.