ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮੰਗਲਵਾਰ, ਦਸੰਬਰ 13, 2022
ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ

ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ NorCal PTAC

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ Norcal PTAC ਇੱਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ "ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ'ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦਸੰਬਰ 13, 2022, ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਮਿਟਲ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਰਡਰ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Info Center

ਅਨੁਵਾਦ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ (916) 324-1541 ਜਾਂ ਈਮੇਲ info@hsr.ca.gov.

ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ / ਟੀ ਟੀ ਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, (800) 881-5799 'ਤੇ ਜਾਂ 711' ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧ
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.