PTAC ਨੂੰ ਮਿਲੋ - ਖਰੀਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ

5 ਮਈ, 2022
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ

ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਫਲਾਇਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (PTAC) ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ "ਮੀਟ PTAC" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ PTAC ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। PTAC ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ:

  • ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ
  • ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
  • PTAC ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
  • PTAC ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 5 ਮਈ, 2022, ਮੀਟ PTAC ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
ਰਜਿਸਟਰ:
https://hsr-ca-gov.zoom.us/meeting/register/tZIud-irpjovH9R1vZiB1hu8SYsvydpDJ0Ys

ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: https://goldenstateptac.com/

Info Center

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.