Los Angeles rau Anaheim Section Qhib Tsev

Wednesday, Kaum Ib Hlis 29
6:00 - 8:00 p.m
Kev sib tham hauv online

Sau npe ntawm no
Koom nrog cov neeg sawv cev los ntawm California High-Speed Rail Authority (Authority) rau cov ntaub ntawv Qhib Tsev kom paub ntau ntxiv txog Los Angeles rau Anaheim project ntawm California High-Speed Rail system.

Lub Tuam Txhab tab tom txiav txim siab txog txoj kev npaj tshiab los hloov tsheb ciav hlau ceev ceev los ntawm Union Chaw Nres Tsheb hauv Los Angeles mus rau ARTIC hauv Anaheim. Txoj kev npaj yuav ntxiv ib txoj kab plaub thib plaub ntawm ob lub nroog.

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv Authority lub vev xaib ntawm www.hsr.ca.gov lossis hu rau Jim Patrick ntawm jim.patrick@hsr.ca.gov.

Kev txhais lus Spanish yuav muaj nyob rau ntawm lub rooj sib tham. Tag nrho lwm yam kev txhais lus, kev txhais lus, thiab cov lus thov thiab kev thov kev pab tsim nyog yuav tsum tau ua 72 teev ua ntej hnub teem sijhawm sib tham los ntawm kev hu rau (916) 324-1541 lossis email. info@hsr.ca.gov.

Yog xav tau kev pab TTY/TTD, hu rau (916) 324-1541 lossis California Relay Service ntawm 711.

Info Center

KEV THAUJ MUS LOS

Yog xav tau kev sab laj thiab / lossis txhais lus txhawb, hu rau (916) 324-1541 lossis email info@hsr.ca.gov.

Hais txog kev pab TTY / TTD, hu rau (800) 881-5799 lossis California Kev Pab Txuas Rau 711.

TIV TAUJ

Kev Sib Txuas Lus thiab Media
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Tus Neeg Ceev Ntaub Ntawv
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

Xeev California Txoj Kev Loj Ciav Hlau ua txhua yam kom xyuas tau lub vev xaib thiab nws cov lus qhia ua tau raws li tsab cai ADA raws li Xeev California Txoj Cai Kev Nkag mus Nkag Siab Cov Lus Qhia Ua Ntej 2.0 Theem tus qauv. Yog tias koj tab tom nrhiav ib daim ntawv tshwj xeeb tsis nyob hauv California Daim Ntawv Ceev Cov Hluav Taws Xob Tsav Tsheb Ceev lub vev xaib, koj tuaj yeem thov cov ntawv no nyob rau hauv Cov Ntaub Ntawv Kev Ceev Ntaub Ntawv los ntawm Pej Xeem Cov Ntaub Ntawv Cov Cai. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi txog lub vev xaib lossis nws cov ntsiab lus, thov hu rau Tus Thawj Coj ntawm info@hsr.ca.gov.